วัสดุที่นำมาใช้ในการต่อขนตา มีทั้งขนมิงค์ ขนสังเคราะห์ ขนมิงค์เทียม และเส้นไหม ซึ่งวัสดุที่ได้รับความนิยมจะมีขนมิงค์ ขนสังเคราะห์ และไฟเบอร์ ที่มีขนนิ่มกำลังพอดี มีความใกล้เคียงกับขนตาจริง มีน้ำหนักเบา สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยในการเลือกประเภทของขนตา อาจปรึกษาช่างต่อขนตาว่าขนตาแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด ทำจากที่ไหน และทำมาจากอะไร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาอีกทีว่า มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง